Outlook 2019 RAHC  - 29 januari 2019

welkom: 18.30 u. - 19 u.

presentatie: 19 u. - 20 u.

walking dinner: 20 u. - 22 u.

Naam (*):
Voornaam (*):
Aanspreektitel (*) :
Bent u cliënt? (*):
E-mailadres (*):
Bevestiging
e-mailadres (*):
Telefoonnummer (*):
Uw rekening bij Deutsche Bank  (*):
(BExxxxxxxxxxxxxx)
Straat (*):
Nr. (*):
Box:
Postcode (*):
Gemeente (*):
Land (*):
Neemt u iemand mee? (*):
Aanspreektitel (*):
Naam (*):
Voornaam (*):
Aanspreektitel (*):
Naam (*):
Voornaam (*):
Aanspreektitel (*):
Naam (*):
Voornaam (*):
Aanspreektitel (*):
Naam (*):
Voornaam (*):

Ik wens via elektronische weg op de hoogte te blijven van de nieuwigheden en aanbiedingen van Deutsche Bank.

Bevestigen


Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679). U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens na te gaan en de doeleinden, waarvoor de bank uw gegevens gebruikt, te raadplegen. U vindt alle nuttige informatie hieromtrent in onze Privacy notice beschikbaar op www.deutschebank.be/privacynotice.