Nieuwe uitgiftes

Deze beleggingsproducten, die door Deutsche Bank geselecteerd werden, onderscheiden zich doordat ze:

  • Meerdere financiële producten combineren (obligaties, fondsen, aandelen, ...) in samenwerking met verschillende financiële partners;
  • Verschillende rendementscenario's voorstellen (bv. het volgen van een beursindex, een rentevoet, een fonds,...);
  • Het mogelijk maken te beleggen vanaf 1.000€ door in te zetten op activaklassen die vaak minder toegankelijk zijn;
  • Een beleggingshorizon op korte of op langere termijn bieden;
  • Een beperkte inschrijvingsperiode hebben.
  Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei
Meer weten
  Contribution Dans le cadre de DB Personal, approche unique basée sur 3 objectifs clés : Liquidités, Protection et Croissance.
En savoir plus
  De intrest die de uitgever de belegger als vergoeding aanbiedt gedurende de looptijd van de instrument. Hij wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde.
  Recht op 100% terugbetaling van het ingelegde kapitaal (zonder kosten):
- Op eindvervaldag, bij het ontbreken van een vervroegde terugbetaling (voor sommige producten is een vervroegde terugbetaling mogelijk).
- Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever of van de uitgever en de garantiegever.
ONLINE BANKING