Spreiding is een noodzaak in de volatiele markten van vandaag Hoe volatieler de markten, hoe moeilijker het wordt om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Gemengde fondsen* met flexibel beheer zijn aangepast om het hoofd te bieden aan deze marktvolatiliteit. Het is dan ook geen verrassing dat we deze gemengde fondsen vandaag tegenkomen in de Top 5 van de best verkochte fondsen.
 
Damien Le-Maire – Fund Manager at Deutsche Bank Belgium

De top 5 van de meest verkochte* fondsen** bij Deutsche Bank (sinds 1 januari 2018).

Positie

Fabrikant*** - Product

Munt

SRRI****

1
Luxcellence Management Company SA
Private Invest Best Managers
EUR 4
2
Flossbach von Storch Invest SA
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
EUR 5
3
M&G
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund
EUR 4
4
Invesco Management SA
Invesco Funds - Invesco Pan European Structured Equity Fund
EUR 5
5
Fidelity
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-Acc-USD
USD 5

* Op basis van het netto-volume (verschil tussen het volume van de aankopen en de verkopen van het fonds).

** De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

*** De volledige namen van de fabrikanten (beheerders) staan op de volgende pagina (detailpagina van het fonds).

**** SRRI: De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (lager risico, potentieel lagere opbrengsten) tot 7 (hoger risico, potentieel hogere opbrengsten). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide categorie wordt niet gegarandeerd en kan wijzigen in de tijd.

ONLINE BANKING