Beleggingsfondsen

Dit zoekinstrument is geen beleggingsadvies noch een aanbod, maar is louter informatief en geenszins bindend voor u of de bank. Het houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie, uw financiële gegevens in hun geheel, uw kennis en uw ervaring. Om uw beleggersprofiel te bepalen en Deutsche Bank in staat te stellen om u persoonlijk te adviseren, dient u de vragenlijst “Mijn financiële gegevens” in te vullen in uw online banking. Elke beleggingsbeslissing dient gebaseerd te zijn op de officiële documenten bij de uitgifte van een beleggingsproduct. Met dit zoekinstrument filtert u verschillende fondsen op basis van hun productkenmerken en in functie van uw criteria. De simulatie is volledig anoniem. De door u ingevoerde gegevens worden niet bewaard door de bank.

* Actuarieel rendement uitgedrukt op jaarbasis in de munteenheid van de betrokken ICB op 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar tot de NIW van de laatste dag van de vorige maand waarop de NIW berekend wordt. Het gaat om rendementscijfers die gebaseerd zijn op historische gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstige rendement en die geen rekening houden met mogelijke herstructureringen van instellingen van collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. De bovenvermelde rendementscijfers houden geen rekening met de commissielonen en kosten voor de uitgifte en terugkoop van aandelen.

De term 'fonds' is de gemeenschappelijke benaming voor Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB). ICB's bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (BEVEK, BEVAK, PRICAV) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Bij instellingen voor collectieve belegging heeft u meestal de keuze tussen uitkeringsaandelen (Dist) en kapitalisatieaandelen (Kap). Kapitalisatie-aandelen keren de inkomsten niet uit, maar voegen ze bij het kapitaal. Uitkeringsaandelen keren jaarlijks de inkomsten uit onder de vorm van een dividend.

Het DB product profile is een quotering die onze specialisten aan een beleggingsproduct toekennen als aanduiding voor de risicograad van dit product. De quotering gaat van 1 voor de producten met het laagste risico tot 5 voor de producten met de hoogste risicograad. De beoordeling is gebaseerd op transparante regels en objectieve criteria.

ONLINE BANKING