Dossiers

Beleggen

Discretionair beheer: een team van specialisten aan het roer van uw portefeuille

Wilt u het beheer van uw portefeuille toevertrouwen aan een team van specialisten, zodat u zelf nog weinig moet doen? Ontdek het discretionaire beheer.

Extract

Kort samengevat: een cliënt geeft ons een mandaat om binnen bepaalde contractuele grenzen zijn portefeuille te beheren. Voor de rest komt hij niet meer tussen bij de beheers- en beleggingsbeslissingen.
Download


Tendensen: Europese beurzen in topvorm

Dankzij de peptalk van de ECB hebben de Europese beurzen 2015 met een daverende start ingezet.

Extract

De obligatierente, waarvan zowat iedereen dacht dat die vorig jaar de bodem had bereikt, is in de eurozone nog verder gedaald. En dat terwijl de euro sinds 2003 niet meer zo laag stond.
Download


De fiscaliteit van uw beleggingen verandert

Het nieuwe regeerakkoord heeft een aantal gevolgen voor de fiscaliteit van uw beleggingen. We lijstten ze op.

Extract

Fiscale aftrek wordt verminderd, taks op beursverrichtingen (TOB) wordt verhoogd.
Download


Het pensioen als investering

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers.
Zijn die van uw pensioen stevig genoeg?

Extract

Zal u later rondkomen met uw pensioen? Om te bepalen of u na uw pensioen over voldoende inkomen zult beschikken, kan er...
Download


Gestructureerde producten: een interessant alternatief in een periode van lage rentevoeten

Beleggen in gestructureerde producten kan een interessante kans bieden voor beleggers die hun koopkracht graag willen behouden.

Extract

In ruil voor een aanvaardbaar kredietrisico kunnen zij profiteren van de potentiële stijging van bepaalde activaklassen.
Download
Ontdek ons aanbod


Speciaal dossier sparen

Alles wat u moet weten over de hervorming van het spaarboekje

Extract

De hervorming van de gereglementeerde spaarrekening in 9 punten
Download


Een hoger rendement voor uw geld op lange termijn

Een gids die u stap voor stap wegwijs maakt in de wereld van de beleggingen.

Extract

“Geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel!”. En zelfs al hebben veel zekerheden door de crisis een stevige deuk gekregen, de meest doeltreffende manier om rendement te creëren, blijft erin bestaan om uw geld verstandig te beleggen.
Download


Het beheer van uw beleggingsportefeuille optimaliseren

Hoe bouwt u een performante portefeuille op volgens uw persoonlijke doelstellingen?

Extract

Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen. Welk risico bent u bereid en in staat te nemen voor uw beleggingen? Over welk bedrag wenst u op elk moment te kunnen beschikken? En hoe vindt u het juiste evenwicht tussen het genomen risico en het verhoopte rendement?
Download


Geprogrammeerd beleggen

Het geprogrammeerd beleggen is een formule die het "tijdsrisico" zoveel mogelijk probeert te minimaliseren.

Extract

Op lange termijn een kapitaal opbouwen is en blijft een verstandige keuze. Of het nu gaat om de aankoop van een vastgoed,de financiering van een belangrijk project of de voorbereiding van uw pensioen, zo vroeg mogelijk beginnen is de boodschap. In dit dossier trachten we aan de hand van voorbeelden en cijfers een zo grondig mogelijk antwoord te bieden op uw vragen.Vertrekkende vanuit de analyse van historische gegevens (met name de evolutie van de MSCI World) en een aantal concrete elementen, leiden we belangrijke tendensen af en formuleren we antwoorden op uw vragen.
Download


Fund research: voor een selectie van de betere fondsen

Wat zijn de criteria om fondsen te selecteren?

Extract

Hoewel 'het beste' beleggingsfonds niet bestaat, kunnen we de betere fondsen weldetecteren door middel van een degelijk onderbouwd fondsenonderzoek.In dit document leest u meer over de methodologie die leidt tot de selectievan de betere beleggingsfondsen, hoe u kunt meegenieten van de knowhowvan een gespecialiseerd team van fondsenanalisten, hoe een adequate fondsenselectie gecombineerd met een dynamisch beheer een totaaloplossing voor de cliënt biedt, hoe dit alles u een beter rendement geeftmet een adequatere risicocontrole.
Download

Successie

De levensverzekering

Kan uw beleggingsverzekering een rol spelen in het kader van vermogensoverdracht en successieplanning?

Extract

Zo’n twintig jaar geleden trof u in de etalage van een levensverzekeraar vrijwel uitsluitend pensioenproducten met fiscale stimuli aan. Maar gaandeweg is het besef gegroeid dat een levensverzekering meer in haar mars heeft.
Download


Samenlevingsvormen en vermogensoverdracht

Welke samenlevingsvormen bestaan er en welke impact hebben ze op de vermogensoverdracht.

Extract


In ons land bestaan er verschillende samenlevingsvormen: u kunt bijvoorbeeld getrouwd zijn, wettelijk of feitelijk samenwonen. Als u met een of meerdere personen samenleeft, kan het hoe dan ook interessant zijn om u enkele vragen te stellen over vermogensoverdracht.Download


Geblokkeerde rekeningen na een overlijden

Als een dierbare overlijdt, worden zijn rekeningen automatisch geblokkeerd tot de notaris de omvang van de nalatenschap heeft bepaald. Een woordje uitleg.

Extract

Bij een overlijden worden de rekeningen waarvan de overledene houder of medehouder is tijdelijk geblokkeerd, tot de nalatenschap is geregeld. Daarmee wilt de wetgever voorkomen dat de rekeningen na een overlijden leeggehaald worden om aan de erfenisrechten te ontsnappen. Opgelet: ook gemeenschappelijke rekeningen waarvan de overledene medehouder was, worden geblokkeerd.
Download


Sterven en erven

Wie zijn uw wettelijke ergenamen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te kunnen erven? Hoe uw geliefden beschermen? Aan de hand van enkele voorbeelden geeft dit dossier u een overzicht op alles wat u moet weten i.v.m. erfenissen en successie.

Extract

Wie zijn uw wettelijke ergenamen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te kunnen erven? Hoe uw geliefden beschermen? Aan de hand van enkele voorbeelden geeft dit dossier u een overzicht op alles wat u moet weten i.v.m. erfenissen en successie.
Download


7 wettelijke technieken om de fiscale factuur te verkleinen

Hoe erfrecht en fiscale optimalisering zo goed mogelijk te combineren om uw vermogen over te dragen?

Extract

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: een dierbaar persoon overlijdt. Meestal volgt dan een reeks administratieve stappen, waaronder de successieaangifte. Waarover gaat het? Hoe wordt een successie georganiseerd? Wie zijn de begunstigden? Hoe kan men de overdracht van zijn vermogen plannen om de successierechten te beperken? Alle antwoorden in dit dossier.
Download


Hoe de controle behouden na een schenking ?

De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Hoe kunt u schenken, maar toch een zekere controle behouden? Hier een aantal oplossingen.

Extract

De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Hoe kunt u schenken, maar toch een zekere controle behouden? Hier een aantal oplossingen.
Download

Fiscaliteit

Gegevensuitwisseling en fiscale transparantie

Vanaf 1 juni 2016 zal er een uitgebreide automatische gegevensuitwisseling tussen bepaalde landen van kracht worden. Over welke landen gaat het? En welke procedures zullen van toepassing zijn?

Extract

Wetgevingen die bedoeld zijn om belastingfraude tegen te gaan, het witwassen van geld te bestrijden en de automatische gegevensuitwisseling te bevorderen evolueren permanent, zowel op Europees als op nationaal vlak...
Download


De fiscale regularisatie

Ontsnappen aan de fraudeval: wanneer, hoe en tegen welke prijs?

Extract

Sinds enkele jaren en in het bijzonder sinds de financiële crisis aan hun budgetten vreet, hebben de overheden van de lidstaten van de Europese Unie een prioriteit gemaakt van de ‘jacht op fraudeurs’.
Download

ONLINE BANKING